JumboFiles.com – Sự thay thế cho Megaupload

Đúng ra, tiêu đề của nó phải có thêm dấu chấm hỏi bởi vì tôi không chắc đây có phải là sự thay thế hoàn hảo cho Megaupload hay không. Kể từ khi có bài viết : Tạo đĩa cài đặt Windows 7 tất cả trong một , tôi đã muốn upload file thành phẩm […]