chỉnh sửa PDF cho MacOS

Mấy tháng trước tôi cũng cần một phần mềm để chỉnh sửa nội dung PDF nhưng trên máy đúng lúc...không có phần mềm nào, đành phải tìm cách khác. Nay xin giới ...