Mỗi ngày một bản nhạc Noel miễn phí tại amazon.com

Nếu như PcWelt.de và Chip.de cung cấp một ngày một phần mềm bản quyền cho tới Noel thì amazon lại cung cấp cho chúng ta Mỗi ngày một bản nhạc Noel ! Tải miễn phí nhạc bản quyền nhé ! Ngày đầu tiên là bản “Ave Maria – Celtic Woman” Việc tặng nhạc chỉ áp […]