Mỗi ngày một bản nhạc Noel miễn phí tại amazon.com

Nếu như PcWelt.de và Chip.de cung cấp một ngày một phần mềm bản quyền cho tới Noel thì amazon lại cung cấp cho chúng ta Mỗi ngày một bản nhạc Noel ! Tải miễn phí nhạc bản quyền nhé ! Ngày đầu tiên là bản “Ave Maria – Celtic Woman”

Việc tặng nhạc chỉ áp dụng cho người dùng tại Mỹ nhưng bạn có thể sử dụng HotspotShield để fake IP và tải nhạc 🙂 .

Truy cập vào đường link : 25 days of free holiday music

Mỗi ngày một bản nhạc Noel miễn phí tại amazon.com

Bấm vào bản nhạc muốn tải của ngày, trang hiện ra bấm nút “Get MP3” để tải về máy. Bạn cũng có thể nghe thử tại trang này.

Mỗi ngày một bản nhạc Noel miễn phí tại amazon.com

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Gửi phản hồi