NoNotifyAvira – Loại bỏ popup quảng cáo của Avira

Lúc trước tôi hay nhìn thấy trên nhiều máy có cài Avira, khi khởi động máy lên tự nhiên một lát sau nó hiện cái bảng to đùng quảng cáo gì gì đó và tôi nghĩ là chắc sẽ có cách gì để loại bỏ nó đây. Thì ra đó là phiên bản miễn phí […]