cửa máy giặt electrolux không mở được

Cách mở cửa máy giặt electrolux không mở được khẩn cấp. Thay tay nắm cửa máy giặt electrolux.