Cubby – Giải pháp đồng bộ dữ liệu mới từ LogMeIn

Nói về dịch vụ lưu trữ đám mây và phần mềm đồng bộ, người ta thường nhắc tới Dropbox. Tiếp theo đó mới tới SugarSync, SkyDrive, Box.net…Sau này có hàng tá dịch vụ tương tự ra đời nhưng vẫn chưa có dịch vụ đánh bật Dropbox ra khỏi vị trí số 1 cả. Phải chăng […]