CyberLink Power2Go 9 Platinum

Hôm qua, tôi thấy có một comment hỏi về việc làm đĩa DVD bằng phần mềm Windows Movie Maker mà tôi đã giới thiệu cách đây ... 6 năm. Bây giờ có muốn trả lời ...