Nhận cuộc gọi miễn phí từ…Ông già Noel

Cuộc gọi miễn phí này chỉ dành cho những ai có số điện thoại ở Mỹ và Canada. Và tôi tin rằng nhiều hàng xóm cũng đã có được số Google Voice theo cách mà tôi đã từng giới thiệu trước đây đúng không ? Nếu vậy, hãy đăng ký để nhận được cuộc gọi […]