Justdelete.me – Hướng dẫn xóa đủ loại tài khoản trực tuyến

Hôm qua có một bạn hỏi tôi cách xóa vĩnh viễn một tài khoản facebook. Trong phần quản lý tài khoản chỉ cho phép bạn chọn “Deactive” tài khoản, hoàn toàn không cho phép bạn xóa nó. Nếu bạn “Deactive” tài khoản thì sau này vẫn có thể sử dụng lại, nhưng nếu bạn xóa […]