đo tốc độ website

Hồi xưa thì chỉ cần làm xong cái web nó chạy được là coi như thành công, nhưng giờ thì không đơn giản như vậy nữa. Một website ra đời bắt buộc phải thoả mãn ...