doi nut start menu

Hối hận quá, biết vậy đừng có đua đòi, chép phim Thần thoại vào máy làm gì, giờ mỗi tối phải coi 1 tập, ghiền quá thì coi mấy tập cùng lúc -> bỏ bê "việc nhà", ...