dong bo bookmark

Ngay khi Chrome 4 phát hành với khả năng đồng bộ Bookmark với tài khoản mail của Google, "Cáo già" Firefox đã phát hành một add-on "chính hãng" : Mozilla Weave ...

Tôi đã cài Google Chrome 4 vài ngày trước, khi nó vừa mới phát hành nhưng hôm nay là ngày đầu tiên tôi dùng nó để chính thức lướt web, tắt luôn Firefox. Thực ...