P.A.M – Power Art of Multimedia

Có một bạn ấp ủ một dự án và đang tìm kiếm các thành viên cho dự án của mình. Tôi được nhờ giới thiệu để các bạn nào quan tâm thì tham gia với bạn đó. Dự án này được đặt tên là P.A.M (Power Art of Multimedia) anhhangxomonline : em cần phải cho […]