P.A.M – Power Art of Multimedia

Có một bạn ấp ủ một dự án và đang tìm kiếm các thành viên cho dự án của mình. Tôi được nhờ giới thiệu để các bạn nào quan tâm thì tham gia với bạn đó. Dự án này được đặt tên là P.A.M (Power Art of Multimedia)

anhhangxomonline : em cần phải cho mọi người một động lực để liên hệ với em
hocngu67: dạ
hocngu67: cái đó em cũng nghiên cứu mấy ngày rồi
hocngu67: trên cái poster đó là đủ
hocngu67: các bạn thật sự đam vê muốn tham gia làm chủ một thương hiệu do bàn tay mình làm ra sẽ bị thu hút
hocngu67: ở đây em không thuê các bạn ấy về làm
hocngu67: mà mời cùng hợp tác
hocngu67: cùng làm chủ
……

Thông tin thêm xem tại : http://forum.vietdesigner.net/threads/moi-ban-tham-gia-du-an-da-phuong-tien-cung-chung-toi.1555/

Hoặc liên lạc với bạn đó qua thông tin ghi trên tấm poster. Anhhangxomonline không liên quan gì đến dự án này đâu nhé, hehe :v_nhaymat1:

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi