2 Comments

  1. Thái Nguyên
    August 17, 2012 @ 8:25 pm

    Mình đã kiểm tra và chức năng mật khẩu một lần hoạt động khá tốt !

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *