1 Comment
  1. Anh phải coi có dây cáp quang kéo tới nhà không. Và khi kéo tới nó có một cái cục nhỏ gọi là Converter (Chức năng là chuyển từ quang sang điện) có 6 hoặc 4 cái đèn led. Rồi từ cục Converter này nó mới có dây cáp LAN vào Modem.
    Có khi mạng cáp quang vẫn bị chậm do mối hàn bị suy hao không đạt yêu cầu.

Ý kiến phản hồi