Status-của-tui

Không lẽ mình phải gọi lên FPT và hỏi rằng : Hey ! Có thật là tuần trước anh đã đổi mạng của tôi thành cáp quang hay không vậy ?!