Nam Kỳ

2 Comments

 1. anhhangxom
  August 15, 2014 @ 11:02 am

  Tớ đã sai lầm khi để một số category trùng tên với tag 🙁

  Reply

 2. Trung Huỳnh
  August 15, 2014 @ 11:25 am

  Hồi trước chưa biết đến Caching Plugin nên khi site online quá cao làm sập site mà không biết khắc phục thế nào… traffic giảm, nghỉ chơi.

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *