thu thuat wordpress

WordPress là một CMS (Content Management System -- Hệ thống quản lí nội dung) mạnh mẽ cho phép bạn nhanh chóng và dễ dàng xuất bản nội dung lên Web. Tuy nhiên, ...

Trong bài viết “Tay không” sao lưu và phục hồi database cho blog WordPress tôi có nói là bạn cần phải làm một chuyện trước khi thực hiện việc backup ...

Hồi trước, toàn bộ hình ảnh của blog được lưu trên cùng server của blog, nó có đường dẫn là : ...

: Trước khi thực hiện việc backup, bạn hãy xem bài viết “Gỡ bỏ “post revision” của WordPress” để loại bỏ dữ liệu thừa ra khỏi database, giúp việc backup ...