Tìm và thay thế hàng loạt nội dung bài viết WordPress

Hồi trước, toàn bộ hình ảnh của blog được lưu trên cùng server của blog, nó có đường dẫn là : http://www.anhhangxomonline.comze.com/wp-content/upload/năm/tháng/tên_hình.jpg

Mấy ngày qua, tôi tiến hành bảo trì và cài lại blog, đồng thời, tôi chuyển toàn bộ phần hình ảnh sang Dropbox. Lúc này, đường dẫn hình ảnh sẽ là : http://dl.dropbox.com/….

Như vậy, nếu tôi không cập nhật lại database thì sẽ không có tấm hình nào được hiển thị trên blog bởi vì hình ảnh đã được di chuyển sang server khác, trong khi WordPress đang lưu đường dẫn cũ !

Một chuyện khác nữa : Trong rất nhiều bài viết cũ hồi xưa, tôi hay trỏ tới một bài viết khác có đường dẫn là http://www.anhhangxomonline.comze.com/năm/tháng/tên-bài-viết . Giờ tôi đã đổi lại domain mới nên đúng ra đường dẫn phải được cập nhật thành http://anhhangxomonline.net/năm/tháng/tên-bài-viết.

Rất tiếc là WordPress không thể làm được mấy cái chuyện cập nhật đường dẫn trong phần nội dung của bài viết. Vì vậy bạn phải tự thực hiện bằng tay, cách làm như sau :
Bạn truy cập vào phần quản trị database, bấm vào thẻ “SQL”, ở phần gõ nội dung câu lệnh SQL, bạn gõ vào dòng lệnh sau :

update tên_bảng_posts set `tên_trường` = replace(`tên_trường`,’nội dung tìm kiếm’,’nội dung thay thế’)

Trong đó “tên_trường” chính là cột “post_content”, cột này lưu trữ nội dung của các bài viết trên blog. Ví dụ tôi muốn cập nhật lại toàn bộ phần nội dung của blog, chỗ nào có dòng chữ “http://www.anhhangxomonline.comze.com/2010/” sẽ được thay thế thành “http://anhhangxomonline.net/2010/”. Câu lệnh đầy đủ như sau :

update anhhangxomonline_posts set `post_content` = replace(`post_content`,’http://www.anhhangxomonline.comze.com/2010/’,http://anhhangxomonline.net/2010/’)

Bấm nút “Go”, hộp thoại xác nhận hiện ra bấm nút OK để thực hiện, bạn sẽ thấy kết quả như sau :

find and replace post content

Rất mong nhận được ý kiến của bạn để tăng tương tác :)

Ý kiến phản hồi