duong link tai windows 8.1

Nếu bạn không thể nâng cấp lên Windows 8.1 từ Windows Store thì có thể tải về file ISO theo đường dẫn mà tôi cung cấp trong bài viết này nhưng lưu ý : có thể ...

: Nếu sau khi cài gói update KB2871839 mà vẫn không thể update lên Windows 8.1 thì có thể bạn thuộc một trong các "Nguyên nhân không thể nâng cấp lên Windows ...