Empire Earth Gold Edition

Sô lượng game mà tôi biết chơi chỉ đếm trên đầu ngón tay như HalfLife, StarCraft, RedAlert, MotoRacer TomRaider và Empire. Mặc dù chơi game nào cũng...tệ nhưng ...