file word

Đã bao nhiêu lần bạn mở một tài liệu, chỉ để tìm xem nó có bị sửa đổi bởi những thành viên trong nhóm mà bạn đã chia sẻ tài liệu? Sẽ là ác mộng thật sự nếu ai ...

: Tôi đã cập nhật thêm cách làm cho file PowerPoint, cũng tương tự nhưng đoạn mã VB thì hơi khác một tí. Hôm nay tôi nhận được comment cho bải viết Mở trang ...