Freeappaday – Mỗi ngày một game miễn phí cho iTouch,iPhone

Hy vọng cái iPhone hoặc iTouch có sẵn game bản quyền bởi như cái điện thoại của tôi, game gì mà cho chơi…demo có vài phút hoặc màn 1 à, mấy màn sau nó bắt phải mua -> ghét không thèm đụng tới nữa, mà tôi cũng chả thích chơi trên di động chút nào. […]