Google Hangouts Meet sẽ được dùng miễn phí tới cuối tháng 9/2020

Hangouts Meet free

Thời gian vừa qua, ứng dụng gọi video họp trực tuyến Zoom đang được sử dụng rộng rãi và theo lẽ tất nhiên, các chuyên gia bảo mật sẽ tự “bơi” vào để xem dữ liệu của nó đi và đến những đâu, nhất là khi nhà sáng lập của nó đến từ Trung Quốc. […]