ghi dia CD + ten bai hat

Lúc trước có máy đĩa CD, tôi thường ghi nhạc hoặc mấy bài trên VOA để nghe cho đỡ buồn mỗi khi.....cúp điện vì máy CD có thể sử dụng được pin. Đến khi cần nghe ...