giao dien moi

Vậy là facebook lại đổi giao diện một lần nữa. Trước mắt, giao diện mới chỉ xuất hiện cho người dùng đăng ký tài khoản mới, còn "ma cũ" thì vẫn chưa được cập ...

Khakha, các hàng-xóm đều khỏe hết nhỉ ? Tuần nay hơi bận, tối nào cũng có chuyện nên không viết được. Hồi nãy đi ăn tối và uống cafe với người bạn mấy năm ...