Anonymous Email – Dịch vụ gửi mail nặc danh

Tôi thực sự rất mệt với những lời mời tham gia các mạng xã hội, những email gửi tới thường có dạng “Hi, anhhangxom. Bạn của anh muốn mời anh tham gia mạng xyz”…v…v…Lúc đầu tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, sau này mới hiểu thì ra mình có trong danh sách bạn bè […]