Microsoft SkyDrive, GoogleDrive, Dropbox và SugarSync

Thật sự mà nói thì trong một rừng các ứng dụng đồng bộ “trên mây” như thế này thì chỉ có những ứng dụng của các hãng tên tuổi và lâu đời mới được chú ý đến. Microsoft SkyDrive, GoogleDrive, Dropbox và SugarSync là những dịch vụ điển hình. Mặc dù chúng ta chê GoogleDrive […]