Google Drive

Haha, nếu như Amazon không phát hành ứng dụng Amazone Cloud Drive thì có lẽ tôi đã quên mất là mình cũng có một tài khoản tại đây. Cuộc chiến giữa các "đám ...

Giờ này hôm qua, tôi viết bài về Microsoft SkyDrive phát hành. Và hôm nay đến lượt Google Drive...chuẩn bị phát hành. Đây là lần đầu tiên người ta thấy được ...