Google Hangouts 11

Một người bạn sắp đi Malaysia gọi điện hỏi tôi cách liên hệ với người nhà, cách gọi điện thoại qua Internet. Tôi nói rằng chỉ cần có smartphone + internet là ...