Google Music Beta

Hôm qua tự nhiên thấy xuất hiện một plugin cho Firefox : Google Music Downloader dùng để tải nhạc cho Google Music. Tôi mới chợt nghĩ : Hổng lẽ dịch vụ Google ...

Phù, tôi mới xách một túi đĩa English Study Pro về đây. Nhận hàng hôm thứ 7 nhưng gửi nhờ nhà Dì vì phải về VT, hôm nay lên lại và qua xách về. Tới giờ, tôi ...