Một vài thủ thuật khi sử dụng Flickr

[Cập nhật :] Vừa mới update thêm một thủ thuật nữa giúp bạn tải hình ảnh từ Flickr với đủ các kích thước mong muốn 😀 Hôm nay, tôi mất cả buổi mới chia sẻ được một album hình được đặt ở chế độ riêng tư (private) trên Flickr. Sau khi có được đường link […]