Handbrake: Loại bỏ âm thanh ra khỏi file Video

Bạn có thể loại bỏ âm thanh ra khỏi một file video bằng cách sử dụng Handbrake – bộ chuyển mã video mã nguồn mở, miễn phí – làm việc trên Windows, Linux và Mac OS X.