Handbrake: Loại bỏ âm thanh ra khỏi file Video

Bạn có thể loại bỏ âm thanh ra khỏi một file video bằng cách sử dụng Handbrake – bộ chuyển mã video mã nguồn mở, miễn phí – làm việc trên Windows, Linux và Mac OS X.

Bước 1: Chọn video nguồn
Khởi động phần mềm Handbrake và chọn file video nguồn. Nếu bạn muốn thay đổi bất kì điều gì đối với các cài đặt mã hoá, bạn có thể thực hiện điều đó ở màn hình đầu tiên này:

Handbrake: Loại bỏ âm thanh ra khỏi file Video

Bên dưới “Destination”, click nút “Browse” để chọn vị trí lưu file video sau khi gỡ bỏ âm thanh.

Bước 2: Loại bỏ âm thanh
Chọn thẻ “Audio & Subtitles”. Ở danh sách “Audio Tracks”, bạn sẽ thấy các menu xổ xuống – chọn “None” cho mỗi audio track mà bạn muốn gỡ bỏ âm thanh.

Handbrake: Loại bỏ âm thanh ra khỏi file Video

Bước 3: Xuất video của bạn
Click nút “Start” và Handbrake sẽ xuất ra bản sao mới của file video của bạn đã được loại trừ tất cả các audio track.