host mien phi

Nhân tiện có bạn nói không thể upload một file Flash được làm bởi Flash Video MxStd lên các host như summerhost.info hay byethost, tôi giới thiệu cho mọi người ...

"Đất chùa" ở đây là những host free để lưu trữ dữ liệu trên mạng. Sở dĩ tôi phải viết bài này vì tôi nhận thấy nhiều người đăng ký host tại 000webhost.com ...