Làm thế nào để…đóng một ứng dụng trong Windows 8

Tôi nhớ hồi xưa, lần đầu tiên tôi làm quen với Windows 7, phải mất cả buổi trời mới mò ra được cái thanh menu nó nằm ở đâu trong Windows Explorer, sau này mới biết phải nhấn phím “Alt” . Tiếp theo, mất thêm cả buổi trời mới tìm được hộp thoại “Add/Remove program” […]