Cài đặt Tiếng Việt cho điện thoại Samsung

Tới giờ, tôi đã nhận được 3 câu hỏi về việc cài đặt tiếng Việt cho 3 dòng điện thoại của Samsung : Samsung Galaxy Note 3, Galaxy S4 AT&T và Galaxy S4 Active. Vậy nên cũng đã tới lúc để tìm hiểu xem ngoài tiệm đã cài tiếng Việt như thế nào. Giá cho […]