iCare Data Recovery v3.6.2

Từ Tết đến giờ gần như tôi không vào GAOTD nữa và đã bỏ lỡ vài phần mềm hữu ích, iCare Data Recovery là một trong số đó, nó có trên GAOTD vào khoảng tháng 1 ...