Thầm lặng một tình yêu

Sáng Chủ nhật long nhong kiếm mặt bằng dưới Vũng Tàu mới biết bể khổ là thế nào. Mặt bằng 200m2, giá chỉ có 5 triệu/tháng ! Té ra đó là một miếng đất trống :dapdau: – Chơi luôn mày, sợ gì. – Rồi mày tính cất…cái chòi trên đó hả ? – Chơi ngoài […]