import data from Blogger

Vậy là visaonho.info (Blogger) đã dọn sang ở chung với anhhangxomonline.net (Wordpress) nhưng quá trình dọn qua không hề đơn giản như tôi đã tưởng. Với phiên ...