Chuyển dữ liệu từ Blogger sang WordPress

Chuyển dữ liệu từ Blogger sang WordPressVậy là visaonho.info (Blogger) đã dọn sang ở chung với anhhangxomonline.net (WordPress) nhưng quá trình dọn qua không hề đơn giản như tôi đã tưởng. Với phiên bản WordPress 3.2, bạn vào phần Import > tạo kết nối đến Blogger và quá trình import dữ liệu được tự động thực hiện nhưng…hoàn toàn thất bại !

Nguyên nhân :

– Nếu bên Blogger có sử dụng nút “More” để ngắt bài viết (người dùng bấm vào “Đọc tiếp” để…đọc tiếp), thì khi import vào WordPress, dữ liệu bài viết chỉ đến nút More là hết ! Phần còn lại nó kêu phải qua Visaonho.info để đọc tiếp :dapdau: ! -> Coi như thất bại. Đến đây mới phát hiện ra cái dỡ của Blogger. Ác nghiệt hơn là nếu sau này bạn sử dụng file do Blogger xuất ra để import vào một blog Blogger khác thì cũng bị mất luôn dữ liệu ở phía sau nút More. Tưởng import qua WordPress mới bị, ai dè…

– Thế là chúng tôi phải vào Blogger, mở từng bài viết ra để xóa bỏ nút “More”. Hơn 800 bài viết bên Visaonho.info chúng tôi phải tự làm bằng tay : “ông 300 bài đầu, tui 300 bài sau, phần còn lại sau khi xong chia tiếp !”. Mỗi người làm hơn 30 phút mới xong. Tôi vào WordPress để Import lại thì lần này, quá trình import bị lỗi và phần comment bên Blogger không thể import được vào WordPress.

Vậy là lần đầu tiên, toàn bộ bài viết và comment được import thành công nhưng bị vướng nút “More” nên dữ liệu không toàn vẹn. Lần thứ hai, dữ liệu toàn vẹn nhưng phần comment không thể import được ! Tóm lại là không thể sử dụng tính năng import trực tiếp từ Blogger được.

Tuy nhiên, dựa vào một gợi ý trên mạng, tôi đã thử thực hiện và thành công 100%.

Có một điều tôi không hiểu là WordPress tự cài không có tính năng import dữ liệu từ Blogger thông qua file XML do Blogger sinh ra. Trong khi WordPress.com thì lại có tính năng này ! Vì vậy giải pháp thực hiện là :

– Xuất dữ liệu từ Blogger ra file XML, bản thân Blogger hỗ trợ tính năng này.
– Tạo một blog tại WordPress.com
– Sử dụng tính năng Import trên WordPress.com để import file XML do Blogger sinh ra
– Sau khi import thành công, sử dụng tính năng Export để xuất dữ liệu từ WordPress.com ra file XML.
– Từ blog WordPress tự cài của bạn, sử dụng tính năng Import WordPress để import file XML do WordPress.com tạo ra bên trên.
– Thành công 100% với trường hợp của tôi.

Tóm lại là chúng ta sẽ chuyển dữ liệu thông qua trung gian là một blog WordPress.com.

[Bài viết sẽ được cập nhật thêm…]