Quản lý địa chỉ IP cho laptop

Việc phải thường xuyên kết nối máy vi tính (nhất là laptop) vào những mạng khác nhau (mạng ở nhà, nơi làm việc, mạng wifi công cộng…v..v..) khiến bạn mất rất nhiều thời gian để ghi nhớ và chỉnh lại các thông số như địa chỉ IP (động/tĩnh), gateway, DNS và đôi khi bạn phải […]