keylogger

Zemana Antilogger là phần mềm chuyên trị các loại phần mềm độc hại theo dõi hệ thống. Nó không dựa vào cơ sở dữ liệu nhận dạng như các phần mềm diệt virus mà ...

SentryBay là một giải pháp bảo mật giúp bạn chống lại các chương trình keylogger, các trang web lừa đảo hoặc bất kỳ một ứng dụng nào cố thu thập thông tin cá ...