khi may tinh bi nhiem virus

Bực mình là cảm giác mà tôi luôn gặp phải mỗi khi đụng vô một cái máy mới mua ở tiệm về, từ PC cho đến Laptop, tất cả đều chịu chung một hoàn cảnh : "gánh" quá ...