1 Comment

  1. Silver Light
    December 31, 2009 @ 10:46 am

    Vào những tình huống này ta cần dùng những phần mền Portable như: Re-Enable v2 để sửa lại máy rồi nhanh chóng nạp phần diệt virus vì portable không cần phải nạp nên chỉ có chạy thẳng trực tiếp trên máy, hé hé virus khỏi cản.
    Hoặc dùng phần mền Thinstall 3.332 để ém cái chương trình diệt virus thành 1 portable rồi chuyện nói vào laptop để quét

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *