IE Controller – Khoá các tính năng của IE

Với phần mềm này có lẽ sẽ phải vào đề chính bởi vì chẳng biết nói gì hơn. IE Controller là phần mềm giúp bạn cấm các tính năng của IE như : Internet Options, cấm menu chuột phải, cấm Save, cấm in, cấm Favourite, không cho phép mở cửa sổ mới…Hoặc cấm các thẻ […]