khoa may tinh bang bluetooth

Hồi trước tôi đã giới thiệu "tuyệt chiêu thứ nhất" của "Bill phái" : Đăng nhập Windows bằng khuôn mặt (xem bài viết tại đây) Lần này là tuyệt chiêu thứ 2 : ...