khoi phuc mat khau

Hôm nay được ngủ trưa một giấc thiệt là đã, lâu lắm rồi mới có cảm giác này. Thừa thắng xông lên, viết xong bài này là đắp mền...ngủ tiếp :)) Dạo trước, một ...

Về nhà và ngồi vào viết liền, lần cuối cùng tôi thực hiện hành động này có lẽ đã 2 tháng trước rồi. Một phần là do bộ phim Vượt Ngục mà tôi theo dõi, cuối cùng ...