khong cho chep du lieu vao usb

Nếu bạn muốn khoá cổng USB trên máy tính bằng mật khẩu thì có thể sử dụng một phần mềm miễn phí khác, xem bài viết tại đây. Hôm qua, tôi đã có bài viết ...